Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm (theo mẫu)

- Nếu quảng cáo trên phương tiện truyền hình, truyền thanh phải gửi Kịch bản quảng cáo được ghi trên Băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm… và Bản thuyết minh nội dung quảng cáo

- Nếu quảng cáo trên Báo, tờ rơi, hoặc các vật liệu khác thì phải nộp Makét quảng cáo.

- Bộ tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. (Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn)

- Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn)

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật