Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Kinh Doanh Xăng Dầu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Kinh Doanh Xăng Dầu

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (theo mẫu).

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh mặt hàng xăng dầu.

3. Bản kê trang thiết bị cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.

4. Giấy chứng nhận đã qua lớp huấn luyện về nghiệp vụ quản lý xăng dầu của CB CNV trực tiếp tham gia kinh doanh xăng dầu

5. Tài liệu chứng minh quyền Sở hữu hợp pháp cửa hàng xăng dầu gồm: Bản sao Giấy phép xây dựng và biên bản kiểm tra công trình hoàn thành (áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp).

* Trường hợp cửa hàng xăng dầu tiếp quản từ chế độ cũ để lại (không có Giấy phép xây dựng) thì thay thế bằng Quyết định giao tài sản của UBND thành phố.

* Trường hợp cửa hàng xăng dầu thuộc Doanh nghiệp nhà nước không có Giấy phép xây dựng (được miễn Giấy phép xây dựng) thì thay thế bằng hồ sơ về xây dựng gồm:

+ Bản sao văn bản chấp thuận địa điểm. (Sở Quy hoạch - kiến trúc thành phố cấp).

+ Bản sao Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (Cơ quan đơn vị chủ quản có thẩm quyền cấp).

+ Bản sao Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng (Cơ quan đơn vị chủ quản duyệt thiết kế kỹ thuật).

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật