Thủ tục Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường

xac-nhan-bao-ve-moi-truongTrình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ Tiếp nhận thuộc Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Thời gian tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả: Sáng từ 7g30 đến 11g30; Chiều từ 13g00 đến 17g00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.

Khi nhận hồ sơ xin xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, Ban quản lý kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các nội dung trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ (trả ngay, không tiếp nhận).

 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người đại diện doanh nghiệp đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để nhận kết quả giải quyết.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Công văn đề nghị xác nhận Đề án bảo vệ môi trường: 01 bản.

2. Bản Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản đóng thành quyển: 05 bản

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên Môi trường; UBND Quận/huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

- Lệ phí (Nếu có): không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Công văn đề nghị xác nhận Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản theo Mẫu phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

* Cấu trúc và nội dung Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở có dự án đầu tư trình cơ quan thẩm quyền xác nhận được đóng thành quyển có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa (Phụ lục 19a) và Cấu trúc và nội dung Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở không có dự án đầu tư và có phát sinh chất thải sản xuất trình cơ quan thẩm quyền xác nhận được đóng thành quyển có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa (Phụ lục 19b) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

* Mẫu bìa và phụ bìa của Đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu Phụ lục 21 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2005;

* Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.;

* Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật