Thuế TNCN Từ Đầu Tư Vốn

Cá nhân có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến VN.

Khái niệm về cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú:

Cá nhân cư trú: Là cá nhân đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

- Cá nhân có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến VN.

- Cá nhân có nơi ở thường xuyên tại VN như: có nơi để đăng ký thường trú, có thẻ thường trú thẻ tạm trú do BCA cấp hoặc có thuê nhà để ở từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.

- Cá nhân không cư trú: Là người không đáp ứng điều kiện nêu trên.

Thu nhập từ đầu tư vốn : Thu nhập nhận được từ hoạt động cho cơ sở sản xuất kinh doanh vay, mua cổ phần và góp vốn tham gia sản xuất kinh doanh dưới mọi hình thức (lãi cho vay, lợi nhuận từ vốn góp,... phần tăng thêm của giá trị vốn góp khi giai thể DN, chuyển đổi loại hình hoặc rút vốn).

A. CÁ NHÂN CƯ TRÚ

I. Căn cứ tính thuế:

- Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất toàn phần 5%

- Thu nhập tính thuế: Là toàn bộ thu nhập chịu thuế má cá nhân nhận được.

- Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế: thời điểm trả thu nhập.

II. Kỳ tính thuế

Theo từng lần phát sinh thu nhập: Đối với TN từ đầu tư vốn; TN từ chuyển nhượng vốn; TN từ chuyển nhượng BĐS; TN từ trúng thưởng; TN từ bản quyền; TN từ nhượng quyền thương mại; TN từ thừa kế, TN từ quà tặng

III. Hướng dẫn bổ sung theo Thông tư 62/2009/TT-BTC:

(Ngày hiệu lực của Thông tư số 62: sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho các khoản thu nhập phát sinh từ ngày 1/1/2009. )

Nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng (thu nhập từ đầu tư vốn):

   Chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu, khi chuyển nhượng mới phải nộp thuế.

   Căn cứ để xác định thuế TNCN là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân với mệnh giá và thuế suất thuế TNCN Đối với thu nhập đầu tư vốn (Gia Cát nhấn mạnh). Trường hợp chuyển nhượng giá thấp hơn mệnh giá thì căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

   Người chuyển nhượng phải tự khai (Theo mẫu số 24/KK-TNCN Thông tư số 62)/

   Lưu ý: Đối với chia cổ tức bằng tiền mà không nhận mà ghi tăng vốn đầu tư thì cũng áp dụng phương pháp như trên. Nếu cá nhân rút vốn hoặc chuyển nhượng thì chịu thuế TNCN tương ứng với phần cổ tức nhận được này.

B. CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

I. Căn cứ tính thuế:

Thuế TNCN phải nộp = Tổng số tiền nhận được từ đầu tư vốn xThuế suất 5%

II. Kỳ tính thuế:Theo từng lần phát sinh.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”