Thuế TNCN Từ Nhượng Quyền Thương Mại

Cá nhân có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến VN. o Cá nhân có nơi ở thường xuyên tại VN như: có nơi để đăng ký thường trú, có thẻ thường trú thẻ tạm trú do BCA cấp hoặc có thuê nhà để ở từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Đối tượng nộp thuế bao gồm:

Cá nhân cư trú & Cá nhân không cư trú

Khái niệm về cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú:

Cá nhân cư trú: Là cá nhân đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

- Cá nhân có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến VN.

- Cá nhân có nơi ở thường xuyên tại VN như: có nơi để đăng ký thường trú, có thẻ thường trú thẻ tạm trú do BCA cấp hoặc có thuê nhà để ở từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.

- Cá nhân không cư trú: Là người không đáp ứng điều kiện nêu trên

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại không có khác biệt giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

I. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại: Thu nhập cá nhân nhận được từ việc nhượng quyền thương mại theo qui định của Luật thương mại.

II. Căn cứ tính thuế:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

- Thu nhập tính thuế: là phần vượt trên 10 triệu đồng

- Thời điểm xác định thu nhập: thời điểm thanh toán tiền.

III. Kỳ tính thuế

Theo từng lần phát sinh thu nhập: Đối với TN từ đầu tư vốn; TN từ chuyển nhượng vốn; TN từ chuyển nhượng BĐS; TN từ trúng thưởng; TN từ bản quyền; TN từ nhượng quyền thương mại; TN từ thừa kế, TN từ quà tặng.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”