Xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Công ty tư vấn luật, Trí Tuệ Luật trân trọng gửi đến quý khách dịch vụ Xin chứng chỉ xây dựng để quý khách tham khảo như sau:

GIẤY TỜ BỔ SUNG VÀ BÁO GIÁ

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau:

I. XIN CHỨNG CHỈ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

Ghi chú

01

Bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

03

Sao y không quá 03 tháng

02

Kinh nghiệm về lĩnh vực đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.

03

Giấy tờ thể hiện.

03

ảnh 3 x 4

03

Mới chụp không quá 6 tháng

04

Bản khai kinh nghiệm có xác nhận

03

Trí Tuệ Luật tư vấn và cung cấp mẫu

05

CMND

03

Sao y không quá 03 tháng

Lưu ý:

- Phí dịch vụ Công ty tư vấn luật, Trí Tuệ Luật: 2.000.000 (Hai triệu đồng).

- Lệ phí nhà nước: 200.000 (Hai trăm ngàn đồng).

- Thời gian thực hiện: 10 - 25 ngày làm việc.

- Thời gian kinh nghiệm là thời gian kể từ ngày cá nhân (đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề) chính thức tham gia hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề sau khi có bằng đại học.

- Đối với cá nhân có thời gian tham gia hoạt động xây dựng kể từ ngày tốt nghiệp đại học chưa đủ thời gian theo quy định, nhưng trước đó đã có bằng cao đẳng, trung cấp và đã tham gia thiết kế, thi công hoặc giám sát thi công xây dựng thì thời gian đó được xem xét tính là thời gian có kinh nghiệm để xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Bản xác nhận kinh nghiệm công tác và Đơn đăng ký: Công ty tư vấn luật, Trí Tuệ Luật cung cấp mẫu, KH cung cấp thông tin theo mẫu và đóng dấu xác nhận kinh nghiệm của công ty đang công tác.

II. XIN CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT XÂY DỰNG

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

Ghi chú

01

Bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

03

Sao y không quá 03 tháng

02

Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.

03

Giấy tờ thể hiện.

03

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.

03

Sao y không quá 03 tháng

04

ảnh 3 x 4

04

Mới chụp không quá 6 tháng

05

Đơn đăng ký

03

Mẫu Trí Tuệ Luật

06

Bản xác nhận kinh nghiệm công tác

03

Mẫu Trí Tuệ Luật

07

CMND

03

Sao y không quá 03 tháng

Lưu ý:

- Phí dịch vụ Trí Tuệ Luật: 2.000.000 (Hai triệu đồng)

- Lệ phí nhà nước: 200.000 (Hai trăm ngàn đồng)

- Thời gian thực hiện: 25 ngày làm việc.

- Thời gian kinh nghiệm là thời gian kể từ ngày cá nhân (đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề) chính thức tham gia hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề sau khi có bằng đại học.

- Đối với cá nhân có thời gian tham gia hoạt động xây dựng kể từ ngày tốt nghiệp đại học chưa đủ thời gian theo quy định, nhưng trước đó đã có bằng cao đẳng, trung cấp và đã tham gia thiết kế, thi công hoặc giám sát thi công xây dựng thì thời gian đó được xem xét tính là thời gian có kinh nghiệm để xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Bản xác nhận kinh nghiệm công tác và Đơn đăng ký: Trí Tuệ Luật cung cấp mẫu, KH cung cấp thông tin theo mẫu và đóng dấu xác nhận kinh nghiệm của công ty đang công tác.

III. XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG DO MẤT, THẤT LẠC, THU HỒI

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

Ghi chú

01

- Chứng chỉ cũ: Đối với trường hợp bị rách, nhòe không rõ, nát, thay đổi số chứng minh nhân dân do thay đổi từ địa phương này sang địa phương khác.
- Giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ

03

Bản chính

02

Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng liên quan, đến nội dung xin bổ sung.

03

Sao y không quá 03 tháng

03

Văn bản chứng minh kinh nghiệm đối với ngành nghề xin bổ sung

03

Bản chính

04

ảnh 3 x 4

03

Mới chụp không quá 6 tháng

05

Đơn đăng ký cấp lại

03

Trí Tuệ Luật cung cấp mẫu

06

Bản kê khai kinh nghiệm đối với ngành nghề bổ sung

03

 

Lưu ý:

- Phí dịch vụ Trí Tuệ Luật: 2.000.000 (Hai triệu đồng)

- Lệ phí nhà nước: 200.000 (Hai trăm ngàn đồng).

- Phí trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

- Thời gian thực hiện: 25 ngày làm việc.

- Sở Xây dựng thuộc địa phương nào cấp chứng chỉ trước đây thì Sở Xây dựng đó cấp lại chứng chỉ.

- Xin cấp lại đối với các trường hợp: Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng; Bổ sung nội dung hành nghề; Chứng chỉ cũ bị rách, nát; Chứng chỉ bị mất; Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi.

IV. XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ XÂY DỰNG

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

Ghi chú

01

Bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

03

Sao y không quá 03 tháng

02

Kinh nghiệm về lĩnh vực đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.

03

Giấy tờ thể hiện.

03

ảnh 3 x 4

03

Mới chụp không quá 6 tháng

04

Bản khai kinh nghiệm có xác nhận

03

Trí Tuệ Luật tư vấn và cung cấp mẫu

05

CMND

03

Sao y không quá 03 tháng

Lưu ý:

- Phí dịch vụ Trí Tuệ Luật: 2.000.000 (Hai triệu đồng).

- Lệ phí nhà nước: 200.000 (Hai trăm ngàn đồng).

- Thời gian thực hiện: 10 - 25 ngày làm việc.

- Thời gian kinh nghiệm là thời gian kể từ ngày cá nhân (đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề) chính thức tham gia hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề sau khi có bằng đại học.

- Đối với cá nhân có thời gian tham gia hoạt động xây dựng kể từ ngày tốt nghiệp đại học chưa đủ thời gian theo quy định, nhưng trước đó đã có bằng cao đẳng, trung cấp và đã tham gia thiết kế, thi công hoặc giám sát thi công xây dựng thì thời gian đó được xem xét tính là thời gian có kinh nghiệm để xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Bản xác nhận kinh nghiệm công tác và Đơn đăng ký: Trí Tuệ Luật cung cấp mẫu, KH cung cấp thông tin theo mẫu và đóng dấu xác nhận kinh nghiệm của công ty đang công tác.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”