Hồ sơ khởi kiện

Nếu khách nợ là các Doanh nghiệp, tổ chức:

Công nợ phát sinh từ các Hợp Đồng mua bán hàng hóa

Các hồ sơ tài liệu phải cung cấp bao gồm:

- Hợp đồng kinh tế (hoặc các Đơn đặt hàng)

- Biên bản giao nhận hàng hóa hoặc phiếu xuất kho

- Hóa đơn VAT

- Biên bản đối chiếu công nợ

- Các công văn đòi nợ, khất nợ của hai bên

- Các chứng từ thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản

Chú ý: Nếu là mua bán hàng hóa thông qua nhập khẩu phải có thêm các tài liệu: CO, CQ, Invoice, Bill...

Công nợ phát sinh từ Hợp đồng thi công xây lắp

Các hồ sơ tài liệu phải cung cấp bao gồm:

- Hợp đồng kinh tế

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn, hạng mục

- Bản quyết toán

- Hóa đơn VAT

- Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)

- Công văn đòi nợ, khất nợ của hai bên (nếu có)

- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

- Các chứng từ thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản

Công nợ phát sinh từ Hợp đồng thuê, mượn tài sản

Các hồ sơ tài liệu phải cung cấp bao gồm:

- Hợp đồng kinh tế

- Biên bản bàn giao vật tư, thiết bị

- Biên bản trả lại vật tư thiết bị

- Hóa đơn VAT

- Biên bản đối chiếu công nợ

- Biên bản thanh lý Hợp đồng (nếu có)

- Công văn đòi nợ, khất nợ của hai bên (nếu có)

- Các chứng từ thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản

Công nợ phát sinh từ Hợp đồng dịch vụ gia công chế tạo

- Hợp đồng kinh tế

- Biên bản bàn giao vật tư thiết bị

- Biên bản bàn giao lại thành phẩm, sản phẩm đã hoàn thành

- Hóa đơn VAT

- Biên bản đối chiếu công nợ

- Chứng từ thanh toán

- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

- Công văn đòi nợ, khất nợ của hai bên (nếu có)

- Biên bản làm việc giữa hai bên (nếu có)

Nếu khách nợ là các nhân, hộ kinh doanh cá thế

- Các giấy tờ tài liệu chứng minh khoản nợ như : Hợp đồng vay mượn tiền, Giấy vay nhận tiền

- Giấy cam kết trả nợ

Cung cấp thông tin về khách nợ

Đối với tổ chức, doanh nghiệp

- Thông tin về địa chỉ trụ sở

- Về tình trạng hoạt động

- Các công trình đang thi công, đã hoàn thành

- Các đối tác bạn hàng của khách nợ

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh cá thế

- Hộ khẩu thường trú, CMND

- Nghề nghiệp

- Tài sản hiện có

- Thông tin về thu nhập, tài sản của những người thân có liên quan...

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”