Tranh chấp di sản thừa kế

Tranh chấp di sản thừa kế

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết tròng tài sản chung với người khác. Di sản thừa kế có thể là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành tiền, quyền tài sản thuộc sở hữu của người để lại di sản.

Thừa kế di sản thừa kế là quyền lợi hợp pháp của người thừa kế (thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật). Tuy nhiên trong nhiều trường hợp việc phân chia di sản nảy sinh mâu thuẫn giữa những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc phân chia di sản dẫn đến tranh chấp.

Theo quy định của pháp luật, tranh chấp di sản thừa kế bao gồm tranh chấp buộc người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại, thanh toán các khoản chi từ di sản hoặc yêu cầu chia di sản thừa kế (theo di chúc hoặc theo pháp luật), xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác.

Với những Luật sư, chuyên viên am hiểu pháp luật về lĩnh vực dân sự, Trí Tuệ Luật thực hiện tư vấn cho

Quý khách hàng một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết tranh chấp di sản thừa kế như sau:

- Tư vấn xác định tài sản do người chết để lại;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;

- Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;

- Tư vấn cách thức giải quyết tranh chấp di sản;

- Tư vấn khởi kiện tranh chấp về thừa kế (theo di chúc hoặc theo pháp luật)

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”