Tư vấn thành lập trường mầm non

tv-thanh-lap-truogn-man-nonThời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)

1. Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cấp huyện.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ Phòng GD và ĐT cấp huyện kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì nhận hồ sơ.

- Bước 2: Phòng GD và ĐT cấp huyện xem xét các điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng GD và ĐT gửi ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ xin thành lập nhà trường đến UBND cấp huyện

- Bước 3: UBND cấp huyện ra Quyết định thành lập nhà trường theo quy định. Trong trường hợp chưa quyết định thành lập nhà trường, UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng GD và ĐT biết rõ lý do và hướng giải quyết.

- Bước 4: Phòng GD và ĐT cấp huyện trả kết quả tại Phòng hoặc qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng GD và ĐT cấp huyện hoặc qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ:

1. Đề án thành lập trường. (Bản chính)

2. Tờ trình về Đề án thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường. (Bản chính)

3. Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường. (Bản chính)

4. Ý kiến bằng văn bản của Phòng giáo dục và đào tạo về việc cho phép thành lập nhà trường. (Bản chính)

5. Báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến của Phòng giáo dục và đào tạo và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có). (Bản chính)

6. Hồ sơ nhân sự: Sơ yếu lý lịch, bản sao văn bằng của người dự kiến làm hiệu trưởng (kèm bản chính để đối chiếu). (Bản chính)

Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết: 30 ngày

Yêu cầu điều kiện:

Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư¬ơng, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học;

Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 38 của Điều lệ trường mầm non;

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luậttốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật