Luật sư về tranh chấp hợp đồng kinh tế dân sự

luat-sư-tranh-chap-hop-dongTrí Tuệ Luật tự tin với chuyên môn về pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, được sự hậu thuẫn vững chắc của các chuyên gia xuất thân từ các ngành quản lý và xử lý tranh chấp kinh tế, Trí Tuệ Luật với các dịch vụ bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các vụ kiện tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án và Trọng tài.

 

Phạm vi giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại của chúng tôi bao gồm tất cả mọi tranh chấp :

Hợp đồng mua bán hàng hóa;

Hợp đồng ngoại thương xuất nhập khẩu;

Hợp đồng xây dựng;

Hợp đồng đầu tư;

Hợp đồng tín dụng;

Hợp đồng thuê tài sản…v…v…

Và các loại Hợp đồng khác.

Hình thức bảo vệ quyền lợi của khách hàng có thể bằng đại diện theo ủy quyền trong trường hợp khách hàng không trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp mà tin tưởng giao phó toàn bộ vụ việc cho chúng tôi giải quyết, hoặc Luật sư bảo vệ quyền lợi trong trường hợp khách hàng trực tiếp tham gia vụ việc và cần có luật sư hỗ trợ bảo vệ quyền lợi.

Xin vui lòng liên hệ với công ty để luật sư và các chuyên viên của Chúng tôi kịp thời giải quyết công việc mà quý khách đang thực sự cần.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.