Thủ tục thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

thanh-lap-cong-tyCông ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp...

 

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần bao gồm:

  +   Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

 +   Hồ sơ nhà đầu tư, cụ thể:

 -   Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao công chứng hộ chiếu còn hiệu lực;

 -   Trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân: Bản sao công chứng dịch và bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự các loại giấy tờ sau:

 1)   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty;

 2)   Giấy chứng nhận mã số thuế Công ty;

 3)   Điều lệ Công ty;

 4)   Báo cáo tài chính Công ty năm gần nhất;

 5)   Quyết định của Công ty về việc đầu tư tại Việt Nam;

 6)   Thư chỉ định người đại diện Công ty tại Việt Nam;

 7)   Hộ chiếu người đại diện Công ty tại Việt Nam;

 +   Bản sao công chứng dịch và bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản phần vón góp thực hiện dự án của Nhà đầu tư;

 +   Báo cáo tính hình tài chính của Nhà đầu tư;

 +   Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu người đại diện theo pháp luật Công ty;

 +   Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần;

 +   Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

 +   Thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà, đất làm địa điểm triển khai dự án;

 +   Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm triển khai dự án;

 +   Bản giải trình kinh tế - kỹ thuật (Áp dụng trong trường hợp dự án thành lập liên quan đến sản xuất,có quy mô từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);

 +   Xác nhận ký quỹ của Ngân hàng (Áp dụng trong trường hợp dự án kinh doanh ngành nghề Pháp Luật quy định phải có vốn pháp định).

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”