Tư vấn họp hội đồng quản trị

hoi-dong-quan-triHội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị do Chủ tịch triệu tập bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.

 

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý, chuyên gia tổ chức sự kiện dày dạn hơn 10 năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn luật doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là trong việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp nói riêng, Luật sư TRÍ TUỆ LUẬT tự hào cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị toàn diện, chuyên nghiệp...

Nội dung dịch vụ tư vấn tổ chức họp Hội đồng quản trị:

- Hướng dẫn các vấn đề pháp lý về thủ tục, trình tự trước, trong và sau khi tiến hành cuộc họp;

- Tư vấn giải quyết các xung đột phát sinh xung quanh cuộc họp để đạt tới sự đồng thuận, vì lợi ích cao nhất của doanh nghiệp;

- Soạn thảo và chuẩn bị các văn bản, tài liệu cuộc họp: giấy mời, giấy triệu tập, giấy ủy quyền, phiếu góp ý, biên bản, quyết định, nghị quyết... phục vụ cho mục đích, nội dung cuộc họp;

- Cung cấp dịch vụ thư ký cuộc họp, lưu trữ hồ sơ, hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Chúng tôi tin rằng Công ty tư vấn pháp luật, Trí Tuệ Luật luôn là đối tác pháp lý tin cậy của quý doanh nghiệp, Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc về pháp luật nói chung cũng như các yêu cầu về tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nhé.

  

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

 Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

 “ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”