Tư vấn họp hội đồng thành viên

hoi-dong-thanh-vienTổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

 

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý, chuyên gia tổ chức sự kiện dày dạn hơn 10 năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn luật doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là trong việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nói riêng, TRÍ TUỆ LUẬT tự hào cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên toàn diện, chuyên nghiệp...

Nội dung dịch vụ tư vấn tổ chức họp đại hội đồng cổ đông:

- Hướng dẫn các vấn đề pháp lý về thủ tục, trình tự trước, trong và sau khi tiến hành cuộc họp;

- Tư vấn giải quyết các xung đột phát sinh xung quanh cuộc họp để đạt tới sự đồng thuận, vì lợi ích cao nhất của doanh nghiệp;

- Soạn thảo và chuẩn bị các văn bản, tài liệu cuộc họp: giấy mời, giấy triệu tập, giấy ủy quyền, phiếu góp ý, thẻ biểu quyết, biên bản, quyết định, nghị quyết... phục vụ cho mục đích, nội dung cuộc họp;

- Cung cấp dịch vụ thư ký cuộc họp, lưu trữ hồ sơ, hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Chúng tôi tin rằng TRÍ TUỆ LUẬT luôn là đối tác pháp lý tin cậy của quý doanh nghiệp, Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc về pháp luật nói chung cũng như các yêu cầu về tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nhé.