Sửa đổi giấy phép lao động

sua-doi-giay-phep-lao-dongNgười nước ngoài muốn được cấp lại Giấy phép lao động tại Việt Nam bắt buộc phải có đủ một trong hai điều kiện sau đây:

- Giấy phép lao động bị mất;

- Giấy phép lao động bị hỏng

 

II. Hồ sơ đề nghị Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo Mẫu 06 của Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 và Xã hội, trong đó phải giải trình rõ lý do bị mất hoặc bị hỏng;

2. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Mẫu số 07 Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008;

3. Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng. (nếu là trường hợp Giấy phép lao động hỏng)

III. Yêu cầu đối với hồ sơ xin Cấp lại Giấy phép lao động:

1. Hồ sơ khai bằng tiếng Việt Nam hoặc 02 thứ tiếng (Tiếng Việt và tiếng nước ngoài). Trường hợp chỉ khai bằng một thứ tiếng nước ngoài thỉ phải dịch ra tiếng Việt Nam;

2. Mỗi người lao động làm 02 Bộ hồ sơ:

- 01 Bộ hồ sơ nộp cho Sở lao động Tương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi mà đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở;

- 01 Bộ hồ sơ lưu tại Đơn vị sử dụng lao động.

III. Thời gian thông báo về việc mất hoặc hỏng Giấy phép lao động

1. Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng thì người nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài và người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó;

IV. Địa điểm nộp hồ sơ xin Cấp lại Giấy phép lao động

Người lao động, đơn vị sử dụng lao động trực tiếp nộp hồ sơ Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh, thành phố mà đơn vị sử dụng lao động có trụ sở chính.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật