Giải Thể Kinh Doanh Hộ Cá Thể

TH.1: Hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn VAT:

Bước 1: Huỷ HĐ tại phòng tuyên truyền: - Khi huỷ HĐ ĐDPL phải đi cùng Công ty tư vấn luật, Trí Tuệ Luật lên để ký BB thanh huỷ HĐ tại CCT cần chuẩn bị HS gồm: Cuốn HĐ GTGT, Sổ mua HĐ, CMND ĐDPL.

1./ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

TH.1: Hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn VAT:

Bước 1: Huỷ HĐ tại phòng tuyên truyền:

- Khi huỷ HĐ ĐDPL phải đi cùng Công ty tư vấn luật, Trí Tuệ Luật lên để ký BB thanh huỷ HĐ tại CCT cần chuẩn bị HS gồm: Cuốn HĐ GTGT, Sổ mua HĐ, CMND ĐDPL.

-Lưu ý: đóng dấu vuông tất cả các liên HĐ GTGT

Bước 2: Nộp HSGT + QTGT + BCT + TK TNCN phòng hành chính

Bước 3: 30 -> 60 ngày sau cơ Quan thuế quyết toán thuế, đối chiếu các số liệu quyết toán.

Bước 4: Nhận kết quả xác nhận không nợ thuế + Nộp HS trả giấy phép kinh doanh tại Ủy Ban Quận.

TH.2: Hộ kinh doanh thuế khoán không sử dụng hoá đơn VAT:

Bước 1: Nộp CV Xác nhận không nợ thuế + MST + Thông báo ngừng kinh doanh cho CCT. Trả kết quả xác nhận trong 5 ngày làm việc.

Bước 2: Nhận kết quả xác nhận không nợ thuế + Nộp HS trả giấy phép kinh doanh tại Ủy Ban Quận.

2/ BẢNG LIỆT KÊ HỒ SƠ GIẢI THỂ:

Tại Cơ Quan Thuế

1

Giấy chứng nhận đăng ký thuế

01 bản chính

2

Thông báo ngừng kinh doanh

03 bản chính

3

Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế

03 bản chính

4

Đơn xin hủy HĐ (nếu có sử dụng)

03 bản chính

Tại Ủy Ban Quận (hoàn trả giấy phép)

17

Giấy phép ĐKKD

01 bản chính

18

Thông báo ngừng kinh doanh

03 bản chính

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”