Tư vấn phá sản doanh nghiệp

Với mục tiêu cung cấp các phương án tư vấn tối ưu cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, Công ty tư vấn luật, Trí Tuệ Luật không chỉ tư vấn thành lập công ty, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn xây dựng quy chế, tư vấn quy trình giải thể, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn phá sản doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Nội dung công việc các luật sư tư vấn luật của chúng tôi tiến hành:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp:

- Tư vấn các trường hợp doanh nghiệp có thể bị lâm vào tình trạng phá sản;

- Tư vấn các thủ tục phá sản doanh nghiệp, gồm:

+ Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;

+ Phục hồi hoạt động kinh doanh;

+ Thanh lý tài sản, các khoản nợ;

+ Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

- Tư vấn về Toà án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản;

- Tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản;

- Tư vấn các quy định về tổ quản lý, thanh lý tài sản để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

- Tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ quản lý, thanh lý tài sản;

- Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ;

- Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động;

- Tư vấn về Nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

- Tư vấn về Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần;

- Tư vấn về Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh;

- Tư vấn về Nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Tư vấn về việc Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

- Tư vấn về việc nộp Phí phá sản và tạm ứng phí phá sản;

- Tư vấn về việc Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Tư vấn về việc Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Tư vấn các trường hợp Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Tư vấn về Khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Tư vấn xác định các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản;

- Tư vấn các biện pháp bảo toàn tài sản cho doanh nghiệp;

- Tư vấn cách thức tiến hành hội nghị chủ nợ;

- Tư vấn thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh;

- Tư vấn thủ tục thanh lý tài sản;

- Tư vấn về việc tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến thủ tục phá sản.

2. Chúng tôi hoàn thiện hồ sơ thực hiện phá sản doanh nghiệp:

- Tư vấn soạn thảo văn bản pháp lý liên quan thủ tục mở phá sản.

- Tư vấn quyết toán thuế, các nghĩa vụ tài chính, tư vấn đàm phán thanh lý hợp đồng (lao động và thương mại).

- Tư vấn định giá trị tài sản và giá trị doanh nghiệp.

- Tư vấn thỏa thuận thanh lý hợp đồng và các giao dịch.

- Đại diên khách hàng tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan chức năng để mở thủ tục phá sản, nộp hồ sơ phá sản.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”