Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công

mau-hop-dong-tu-van-giam-sat-thi-congHợp đồng tư vấn giám sát thi công được ký kết giữa Chủ đầu tư dự án công trình là căn hộ chung cư với một đơn vị giám sát để tiến hành hoạt động tư vấn và giám sát đối với hoạt động xây dựng tại dự án của các nhà thầu bao gồm cả tổng thầu và nhà thầu phụ (nếu có).

Đọc thêm...

Mẫu hợp đồng thuê đất

mau-hop-dong-thue-datHợp đồng cho thuê Quyền sử dụng đất (hay gọi ngắn gọn là Hợp đồng thuê đất) được ký kết giữa một bên có đất cho thuê và một bên có nhu cầu thuê đất để phục vụ nhu cầu của mình (có thể là làm mặt bằng kinh doanh, thực hiện dự án đầu

Đọc thêm...

Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê nhà

bien-ban-thanh-ly-hop-dong-thue-nhaBiên bản thanh lý Hợp đồng thuê nhà được 02 (hai) bên thỏa thuận và ký kết để chấm dứt Hợp đồng thuê nhà trước đó 02 (hai) bên đã lập. Bên thuê sẽ hoàn trả nhà lại cho bên cho thuê và Bên cho thuê sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc cho Bên thuê.

Đọc thêm...

Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh

mau-hop-dong-thue-mat-bang-kinh-doanhHợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh này được lập giữa bên cho thuê mặt bằng và bên thuê mặt bằng để thực hiện hoạt động kinh doanh tại mặt bằng được thuê. Phần mặt bằng này chỉ là một phần của căn nhà chứ không bao gồm toàn bộ căn nhà.

Đọc thêm...

Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng

mau-hop-dong-thue-mat-bangHợp đồng thuê mặt bằng này chủ nhà cho một công ty thuê một căn nhà và toàn bộ phân sân phía trước nhà trong thời hạn 05 (năm) năm để kinh doanh dịch vụ. Tiền thuê được thỏa thuận thay đổi theo những thời kỳ nhất định, và thời điểm thanh toán cũng được 2 bên thỏa thuận kỹ. Ngoài ra còn các nội dung như dỡ bỏ và hoàn thiện lại những cơ sở vật chất khi thuê và kết thúc thời hạn thuê.

Đọc thêm...

Luật sư giỏi giải quyết tranh chấp hợp đồng

luat-su-gioi-giai-quyet-tranh-chap-hop-dongHợp đồng là sự thoả thuận bằng văn bản, là tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Đọc thêm...

Luật sư giỏi soạn thảo hợp đồng kinhh tế

Hợp đồng kinh tế là một khái niệm chung để chỉ các hợp đồng do các chủ thể có hoạt động kinh doanh giao kết với nhau để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty. Vì thế khi nói đến Hợp đồng kinh tế thì có rất nhiều loại hợp đồng trong đó như: Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng cung cứng dịch vụ, Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng đào tạo, Hợp đồng tư vấn thiết kế, Hợp đồng thuê văn phòng,…

Đọc thêm...

Luật sư giỏi soạn thảo hợp đồng kinhh tế (2)

luat-su-gioi-soan-thao-hop-dongHợp đồng kinh tế là một khái niệm chung để chỉ các hợp đồng do các chủ thể có hoạt động kinh doanh giao kết với nhau để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty. Vì thế khi nói đến Hợp đồng kinh tế thì có rất nhiều loại hợp đồng trong đó như: Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng cung cứng dịch vụ, Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng đào tạo, Hợp đồng tư vấn thiết kế, Hợp đồng thuê văn phòng,…

Đọc thêm...

 
  • logo-tri-te.jpg
  • logofico.jpg
  • logo minh quang.jpg
  • logosuaongchua copy.jpg
  • sppc.jpg
  • travel.jpg