Tư vấn soạn thảo Hợp đồng

tv-soan-thao-hop--dongTư vấn soạn thảo hợp đồng là một dịch vụ cao cấp của Trí Tuệ Luật chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư

Đọc thêm...

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

dv-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep1. Tư vấn trước chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

- Dựa vào các thông tin yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp, tư vấn về các mặt pháp luật để bạn xem xét,  đánh giá, lựa chọn và quyết định việc chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp.

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi để bạn có thể nắm tổng thể quá trình và các bước cần thực hiện.

- Tư vấn tổ chức và quản trị doanh nghiệp theo loại hình mới.

Đọc thêm...

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty

von-dieu-le-cong-tyTrong kinh doanh, có những trường hợp các công ty phải thay đổi số vốn điều lệ đã đăng kí với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty không phải ai cũng có thể nắm bắt được. Do vậy, chúng tôi xin tư vấn đối với các chủ doanh nghiệp, khi muốn đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cần phải làm theo các thủ tục sau:

Đọc thêm...

Hợp đồng kinh doanh

hop-dong-kinh-doanhHợp đồng kinh doanh là hợp đồng được giao kết giữa các thương nhân hoặc một bên là thương nhân (tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh) với mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận.Về cơ bản, hợp đồng kinh doanh và hợp đồng dân sự có nhiều điểm chung giống nhau.

Đọc thêm...

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

co-phanHợp đồng chuyển nhượng cổ phần là thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần. Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký.

Đọc thêm...

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

chuyen-nhuong-von-gopThành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

Đọc thêm...

Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

thanh-lap-doanh-nghiepĐăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

1. Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do người đại diện pháp luật doanh nghiệp ký.

2. Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp hoặc Hội đồng thành viên doanh nghiệp hoặc biên bản thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài. Về việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Đọc thêm...

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam

von-nuoc-ngoaiHồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam như sau:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu I-3 và hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản theo phụ lục IV.1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 21/9/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư).

Đọc thêm...

 
  • logo-tri-te.jpg
  • logofico.jpg
  • logo minh quang.jpg
  • logosuaongchua copy.jpg
  • sppc.jpg
  • travel.jpg