Chuyển đổi loại hình công ty

chuyen-doiSau một thời gian kinh doanh nếu các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển loại hình công ty, TRÍ TUỆ LUẬT xin tư vấn về việc chuyển loại hình công ty

 1. Tư vấn trước chuyển đổi loại hình công ty.

- Trên cơ sở yêu cầu của Quý công ty, chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp, tư vấn đến Quý công ty đánh giá, lựa chọn và quyết định việc chuyển đổi loại hình của công ty.

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến công ty trước và sau khi chuyển đổi để Quý công ty nắm tổng thể quá trình và các bước cần thực hiện.

- Tư vấn tổ chức và quản trị công ty theo loại hình mới.

- Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm:

Đọc thêm...