Đại diện yêu cầu Giải quyết và Bồi thường thiệt hại

chung-thucTrí Tuệ Luật cung cấp dịch vụ Đại diện yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại chuyên nghiệp, hiệu quả, nhanh chóng. Dịch vụ tư vấn của Trí Tuệ Luật bao gồm những dịch vụ tiện ích:

Các dịch vụ cơ bản

1. Tư vấn đánh giá mức độ thiệt hại:

- Thiệt hại phát sinh trong hợp đồng;

- Thiệt hại phát sinh ngoài hợp đồng;

 

- Thiệt hại phát sinh đối với bên thứ 3 ngay tình;

2. Phân tích và tổng hợp các giá trị thiệt hại:

- Giá trị thiệt hại thực tế;

- Giá trị thiệt hại phát sinh sau quá trình bị xâm phạm;

- Giá trị thiệt hại về mặt cơ hội;.

3. Đại diện người bị thiệt hại yêu cầu đền bù thiệt hại:

- Thiệt hại phát sinh khi tham gia giao thông;

- Thiệt hại phát sinh khi thực hiện hợp đồng kinh tế;

- Thiệt hại đối với hành vi hành chính, quyết định hành chính

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật