Tư vấn pháp luật có yếu tố nước ngoài

Tư vấn pháp luật có yếu tố nước ngoài

Đăng ký đầu tư dự án, thành lập, thay đổi hoạt động của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

+ Thực hiện thủ tục lập hồ sơ dự án đầu tư; đăng ký (thẩm định cấp phép) dự án đầu tư có vốn nước ngoài tại Việt Nam

+ Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

+ Thực hiện thủ tục mở Chi nhánh và Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

+ Thực hiện thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực kinh doanh – thương mại

+ Tư vấn về pháp luật đầu tư có yếu tố nước ngoài

+ Tư vấn, soạn thảo hợp đồng kinh tế

+ Tư vấn giải pháp quản lý doanh nghiệp

+ Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng bảo hiểm… trong thương mại quốc tế

+ Tư vấn giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong các vụ kiện liên quan đến thương mại quốc tế, bảo hiểm, hàng hải quốc tế

Dịch vụ pháp lý cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều)

+ Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

+ Thực hiện thủ tục xin cấp, gia hạn visa cho người nước ngoài

+ Tư vấn và thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài

+ Tư vấn và thực hiện thủ tục nhận con nuôi tại Việt Nam

+ Luật sư nhận uỷ quyền đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện dân sự, kinh tế, hành chính, lao động có yếu tố nước ngoài;

+ Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài

Sở hữu trí tuệ

+ Tư vấn về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu;

+ Tư vấn về giải quyết tranh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

+ Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nhà đầu tư nước ngoài trong các vụ kiện về tranh chấp sở hữu trí tuệ.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”