Dịch vụ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

bo-sung-nganh-kinh-doanhTrong quá trình hoạt đông doành nghiệp việc đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh để phát triển mở rộng hoặc thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh là rất có thể xảy ra. Việc đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, sau đây Luật Tuệ Minh xin trình bày sơ qua về quy trình để bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

 

Theo quy định tại Điều 34 nghị định 43/2010/ NĐ- CP về đăng ký kinh doanh quy định cụ thể như sau:

1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

Như vậy căn cứ vào Điều 34 nghị định 43/2010/ NĐ- CP thì khi đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh thì Công ty (doanh nghiệp) khi thay đổi cần phải thông báo, quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Dịch vụ tư vấn của Trí Tuệ Luật về việc đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh gồm có:

- Tư vấn và soạn thảo các hồ sơ giấy tờ nêu tại Mục A

- Thay mặt khách hàng giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Cung cấp hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho khách hàng.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật như sau: