Dịch vụ tư vấn thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

thay-doi-chu-doanh-nghiepDoanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, vậy khi thay đổi chủ sở hữu phải làm những gì. Sau đây Trí Tuệ Luật xin đưa ra ý kiến tư vấn cho quý khách về vấn đề này như sau.

Theo quy định pháp luật hiện hành khi thay đổi thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thì Doanh nghiệp phải thông báo Sở kế hoạch đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký.

 

2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền.

3. Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

4. Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Trí Tuệ Luật gồm có:

- Soạn thảo toàn bộ hồ sơ nêu tại Mục A;

- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở kế hoạch đầu tư

- Cung cấp toàn bộ hồ sơ cho khách hàng để khách hàng lưu tại công ty.