Thành lập bệnh viện, Quy trình thành lập Bệnh viện

KINH DOANH BỆNH VIỆN

I. Giai đoạn 1: Hồ sơ xin GPKD tại Sở kế hoạch - Đầu tư:

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

1

CMND các cổ sáng lập

01

Sao y công chứng không quá 3 tháng.

2

CMND + Chứng chỉ hành nghề y tư nhân loại hình: Bệnh viện (của Giám đốc)

01

Sao y công chứng không quá 3 tháng

3

Nộp tại Sở kế hoạch-Đầu tư, sau 10 ngày Sở sẽ có công văn gởi Sở Y Tế, UBND Quận nơi đặt trụ sở bệnh viện để tham khảo ý kiến của các cơ quan trên có chấp thuận không. Nếu được chấp thuận, Sở sẽ cấp GPKD cho doanh nghiệp.

II. Giai đoạn 2: Hồ sơ xin “Giấy CN đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho Bệnh viện” tại BYT

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (có ngành Bệnh viện);

- Và hồ sơ cần thiết theo quy trình sau:

QUY TRÌNH THÀNH LẬP BỆNH VIỆN (ĐA KHOA HOẶC CHUYÊN KHOA) TƯ NHÂN, DÂN LẬP

(Ban hành kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ y tế)

BƯỚC 1:

Chủ đầu tư có Đơn xin thành lập Bệnh viện và Đề án thành lập Bệnh viện gửi đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt Bệnh viện.

BƯỚC 2:

Sở Y tế có Công văn kèm theo Đề án thành lập Bệnh viện gửi đến UBND tỉnh.

BƯỚC 3:

Ủy ban Nhân dân tỉnh có Công văn trả lời Sở Y tế đồng ý cho phép thành lập Bệnh viện …tại địa

điểm.

BƯỚC 4:

Sở Y tế có Công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép thành lập Bệnh viện, kèm theo Đề án thành lập Bệnh viện và Công văn ý kiến của UBND tỉnh.

BƯỚC 5:

Bộ Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân là Giám đốc Bệnh viện và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho Bệnh viện

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”