Thành Lập Doanh Nghiệp,Thành Lập Công Ty - Tư vấn thành lập Tập đoàn

hoi-dong-thanh-vienSự hình thành tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam dựa trên những căn cứ pháp lý sau đây: - Điều 146, 147, 148, 149 Chương VII Luật Doanh nghiệp năm 2005; - Điều 26 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ “ Huớng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp”. - Mô hình của các Tập đoàn đã hình thành và hoạt động ở các nước phát triển hiện nay.


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Sự hình thành tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam dựa trên những căn cứ pháp lý sau đây:

- Điều 146, 147, 148, 149 Chương VII Luật Doanh nghiệp năm 2005;

- Điều 26 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ “ Huớng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp”.

- Mô hình của các Tập đoàn đã hình thành và hoạt động ở các nước phát triển hiện nay.

II- CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN ĐỂ HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ:

Để hình thành một Tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, sau khi đã trao đổi, ký kết hợp đồng, cần qua các bước sau:

Bước 1: Xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn kinh tế theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Đề án gồm những nội dung sau:

- Nghiên cứu, tham khảo về Tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con ở các nước phát triển;

- Trình bày những điều kiện cần và đủ để hình thành một tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo thông lệ quốc tế,

- Phân tích xu hướng phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm sắp tới để khẳng định: Hình thành các tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong khu vực ngoài quốc doanh là tất yếu khách quan.

- Phân tích thực trạng nhóm các công ty nghiên cứu;

- Xác định khả năng trở thành tập đoàn của nhóm các công ty nghiên cứu;

- Nghiên cứu và đưa ra giải pháp xử lý nếu nhóm các công ty nghiên cứu chưa hội đủ những điều kiện cần và đủ để hình thành tập đoàn;

- Xác định Công ty mẹ

- Xác định các Công ty con, công ty “cháu” và công ty liên kết;

Bước 2: Trình bày Đề án hình thành Tập đoàn kinh tế theo mô hình công ty mẹ - công ty trước lãnh đạo các công ty nghiên cứu.

Kết quả cần đạt được của bước 2 là:

- Lãnh đạo các công ty trong nhóm phê chuẩn đề án hình thành tập đoàn;

- Ký thoả thuận hình thành tập đoàn;

Bước 3: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để hình thành tập đoàn

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty có liên quan;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty mẹ, Điều lệ các công ty con;

Bước 4: Xây dựng quy chế tổ chức và quản lý điều hành tập đoàn.

Quy chế này bao gồm những nội dung sau:

- Nguyên tắc quản lý các công ty trong Tập đoàn;

- Hội đồng Chủ tịch hoặc Hội đồng giám đốc trong Tập đoàn;

- Quản lý tài chính trong tập đoàn;

- Quản lý nhân sự và chính sách tiền lương trong tập đoàn

- Xây dựng và phát triển thương hiệu tập đoàn.

Bước 5: Công bố hình thành tập đoàn.

III- CÁC TÀI LIỆU CẦN ĐƯỢC CUNG CẤP:

Để lập Đề án hình thành tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - công ty con trong khu vực ngoài quốc doanh, Công ty tư vấn pháp luật, tư vấn luật cần được cung cấp các tài liệu sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ của tất cả các công ty trong nhóm;

2. Các quy chế, quy định trong quản lý đã ban hành ở tất cả các công ty trong nhóm;

3. Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của tất cả các công ty trong nhóm;

4. Danh sách khách hàng của tất cả các công ty trong nhóm;

5. Danh sách các cán bộ quản lý của tất cả các công ty trong nhóm.

IV- THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH:

Bước 1: Thời gian hoàn thành trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 ngày tuỳ theo quy mô của Tập đoàn;

Bước 2: Do công ty ký hợp đồng tổ chức, trong thời hạn 01 ngày;

Bước 3: Thời gian hoàn thành từ 30 đến 45 ngày tuỳ theo số lượng các công ty phải thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và địa bàn liên quan;

Bước 4: Thời gian hoàn thành từ 30 đến 45 ngày;

Bước 5: Do Công ty mẹ trong Tập đoàn tổ chức

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”