Thành lập trung tâm ngoại ngữ, trường mầm non, trung cấp tư thục

ngoai-nguI.THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ:

1. Tài liệu về hồ sơ pháp nhân

- Bản sao công chứng GCN ĐKKD của pháp nhân;

- Bản sao công chứng mã số thuế của pháp nhân;

- Hợp đồng thuê nhà (nơi đặt trụ sở của trung tâm).

 

Xin lưu ý:

Nếu là hợp đồng thuê của công ty có chức năng kinh doanh bất động sản, phải có dấu đầy đủ của cả hai bên.

+ Nếu là hợp đồng thuê của tư nhân cần phải được công chứng tại cơ quan công chứng hoặc phải được chứng thực tại UBND phường về việc căn nhà là hợp pháp, không có tranh chấp.

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động của trung tâm đào tạo ngoại ngữ:

- Đơn xin thành lập trung tâm đào tạo, có xác nhận của UBND phường nơi cư trú.

- Bản sơ yếu lý lịch (của giám đốc, phụ trách), có dán ảnh 3x4, có xác nhận của UBND phường nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan nếu là cán bộ trong biên chế của cơ quan (có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội).

- Bản đề án thành lập trung tâm (Nêu rõ mục đích, đối tượng phục vụ, nội dung chương trình đào tạo, quy mô phát triển, khả năng tài chính…).

- Công văn báo cáo địa phương nơi đặt địa điểm hoạt động (có xác nhận và được sự đồng ý của UBND phường về môi trường sư phạm, điều kiện trật tự an ninh, vệ sinh môi trường…).

- Bản danh sách cán bộ quản lý trung tâm (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, bằng cấp chuyên ngành, chức danh) kèm theo bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3x4.

- Bản danh sách giáo viên của trung tâm (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, bằng cấp chuyên ngành, chức danh) kèm theo bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3x4, và bản sao (công chứng) văn bằng chuyên ngành.

- Bản sao (công chứng) văn bằng chuyên ngành của cán bộ quản lý trung tâm và giáo viên.

- Bản thống kê cơ sở vật chất (số buồng lớp, diện tích, bàn ghế, số đồ dùng phục vụ cho giảng dạy…).

II.THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON

A. TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP (NHÀ TRẺ VÀ MẪU GIÁO)

1. Đơn xin thành lập trường:

a) Có xác nhận của địa phương nơi cư trú của người đứng tên mở trường.

b) Có ý kiến của UBND phường, xã nơi trường đặt trụ sở.

2. Luận chứng khả thi:

a). Phù hợp mạng lưới trườnglớp trên địa bàn; đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc, giáo dục trẻ tại địa phương.

b). Quy mô trường lớp.

c) Tổ chức nhân sự: Cán bộ quản lý, giáo viên

d) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, …

- Địa điểm đặt trường.

- Diện tích:

   + 6m2 / 1 trẻ (nội thành)

+ 10m2 / 1 trẻ (ngoại thành).

+ Trong đó 50% là diện tích sân, vườn.

- Cơ cấu khối công trình:

+ Phòng học.

+ Phòng làm việc.

+ Phòng hoạt động âm nhạc, rèn luyện thể chất.

+ Hội trường.

+ Bếp ăn, sân vườn, hệ thống nước, nhà vệ sinh.

- Yêu cầu về thiết kế, xây dựng:

+ Mẫu nhà (thiết kế theo quy chuẩn trường học)

+ Thiết kế (xây dựng kiên cố, nền gạch men)

+ Môi trường.

e) Tài chính:

- Vốn pháp định (vốn ban đầu)

- Kinh phí hoạt động.

3. Đề án tổ chức và hoạt động:

a) Mục đích:

b) Kế hoạch và phương hướng hoạt động

- Tổ chức nhân sự:

+ Ban giám hiệu

+ Giáo viên

+ Nhân viên

+ Đối tượng tuyển sinh

- Cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy.

- Chương trình giảng dạy.

- Quy mô phát triển trường lớp, học sinh.

- Kinh phí hoạt động.

c) Đề nghị

4. Hồ sơ Hiệu trưởng (hoặc chủ trường)

- Sơ yếu lý lịch

- Bản sao bằng cấp

- Bản sao hộ khẩu thường trú tại thành phố

- Phiếu khám sức khỏe

B. TRƯỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP (NHÀ TRẺ VÀ MẪU GIÁO)

1. Đơn xin thành lập trường:

a) Có xác nhận của địa phương nơi cư trú của người đứng tên mở trường.

b) Có ý kiến của UBND phường, xã nơi trường đặt trụ sở.

2. Luận chứng khả thi:

a). Phù hợp mạng lưới trườnglớp trên địa bàn; đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc, giáo dục trẻ tại địa phương.

b). Quy mô trường lớp.

c) Tổ chức nhân sự: Cán bộ quản lý, giáo viên

d) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, …

- Địa điểm đặt trường.

- Diện tích:

+ 6m2 / 1 trẻ (nội thành)

+ 10m2 / 1 trẻ (ngoại thành).

+ Trong đó 50% là diện tích sân, vườn.

- Cơ cấu khối công trình:

+ Phòng học.

+ Phòng làm việc.

+ Phòng hoạt động âm nhạc, rèn luyện thể chất.

+ Hội trường.

+ Bếp ăn, sân vườn, hệ thống nước, nhà vệ sinh.

- Yêu cầu về thiết kế, xây dựng:

+ Mẫu nhà (thiết kế theo quy chuẩn trường học)

+ Thiết kế (xây dựng kiên cố, nền gạch men)

+ Môi trường.

e) Tài chính:

- Vốn pháp định (vốn ban đầu)

- Kinh phí hoạt động.

3. Đề án tổ chức và hoạt động:

a) Mục đích:

b) Kế hoạch và phương hướng hoạt động

- Tổ chức nhân sự:

   + Ban giám hiệu

   + Giáo viên

   + Nhân viên

   + Đối tượng tuyển sinh

- Cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy.

- Chương trình giảng dạy.

- Quy mô phát triển trường lớp, học sinh.

- Kinh phí hoạt động.

c) Đề nghị

4. Hồ sơ Hiệu trưởng (hoặc chủ trường)

- Sơ yếu lý lịch

- Bản sao bằng cấp

- Bản sao hộ khẩu thường trú tại thành phố

- Phiếu khám sức khỏe

5. Dự thảo “Nội qui tổ chức và hoạt động” của trường.

6. Hồ sơ về cơ sở vật chất

7. Cam kết xây dựng trường.

8. Chứng nhận về khả năng tài chính.

9. Danh sách trích ngang của giáo viên

- Sơ yếu lý lịch

- Văn bằng.

- Phiếu khám sức khỏe

- Cam kết tham gia giảng dạy.

10. Danh sách Hội đồng quản trị.

III. THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC

(Ban hành kèm theo quyết định số           /GDĐT-TC ngày       tháng       năm 201…

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM)

1./ Cơ sở pháp lý để xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Luật Giáo dục 2005;

- Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Công văn 750/TCCB ngày 31 tháng 01 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hồ sơ và quy trình thành lập trường Trung học chuyên nghiệp.

- Chương trình khung Giáo dục chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2001/BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2./ Điều kiện thành lập trường:

a. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố.

b. Có mục tiêu, chương trình, kế hoạch, quy mô đào tạo phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của thành phố và khu vực.

c. Đủ điều kiện ban đầu về vốn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d. Tổ chức (cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp) hoặc cá nhân xây dựng hồ sơ thành lập trường.

3./ Hồ sơ thành lập trường:

a. Tờ trình thành lập trường (Mẫu 1)

b. Luận chứng khả thi thành lập trường (Mẫu 9)

c. Đề án tổ chức và hoạt động (Mẫu 2)

d. Hồ sơ cơ sở vật chất:

- Hồ sơ pháp lý về nhà, đất nơi mở trường.

- Hợp đồng thuê mặt bằng có công chứng, thời hạn thuê tối thiểu 5 năm.

e. Hồ sơ Hiệu trưởng:

- Lý lịch (Theo mẫu 8 trang).

- Bản sao văn bằng.

- Bản sao Hộ khẩu, chứng minh nhân dân

- Cam kết phục vụ (Mẫu 7).

Phụ lục:

1. Chương trình các ngành nghề đào tạo theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Cam kết trong vòng 5 năm xây dựng trường sở tương ứng quy mô phát triển của trường kèm hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường (Nếu cơ sở vật chất chưa đầy đủ).

3. Hồ sơ tài chính:

- Bản kê vốn pháp định đầu tư ban đầu (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

- Cam kết góp vốn của các thành viên sáng lập, các cổ đông.

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính.

4. Bảng liệt kê trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thí nghiệm, thực hành, thực tập cho từng ngành học (Mẫu 10).

5. Hồ sơ nhân sự:

a) Hồ sơ Hội đồng quản trị (dự kiến):

- Danh sách trích ngang Hội đồng quản trị (Mẫu 3). Thành phần Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch và các ủy viên (từ 2 đến 5 người).

- Lý lịch của Chủ tịch và các ủy viên (Theo mẫu 8 trang).

- Bản sao văn bằng.

b) Hồ sơ Ban Giám hiệu (dự kiến) gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

- Danh sách trích ngang Ban Giám hiệu (Mẫu 4)

- Lý lịch (Theo mẫu 8 trang).

- Bản sao văn bằng.

- Cam kết phục vụ (Mẫu 7).

c) Hồ sơ giáo viên:

- Danh sách trích ngang giáo viên cơ hữu (Mẫu 5)

- Danh sách giáo viên thỉnh giảng (Mẫu 6)

- Lý lịch.

- Bản sao văn bằng.

- Cam kết tham gia giảng dạy (Mẫu 7).

6. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường (Căn cứ điều lệ trường, soạn thảo nội quy) (Mẫu 8).

7. Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy kèm văn bản liệt kê trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

8. Các văn bản khác có liên quan:

- Cam kết góp vốn xây dựng trường (Mẫu 11)

- Biên bản bầu người đại diện đứng tên thành lập trường (Mẫu 12)

4./ Thủ tục thành lập:

a. Các bước:

Bước 1: Phòng tiếp dân:

- Phát hành văn bản hướng dẫn và các văn bản có liên quan về thủ tục thành lập trường.

- Tiếp nhận 4 quyển hồ sơ (Trong đó có 1 quyển là bản chính), chuyển cho Phòng Tổ chức Cán bộ thụ lý hồ sơ (trong 02 ngày làm việc).

Bước 2: Phòng Tổ chức Cán bộ: tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Giáo dục chuyên nghiệp nghiên cứu hồ sơ và tổ chức họp Hội đồng xét duyệt (trong thời gian 02 ngày làm việc).

- Hội đồng kiểm tra điều kiện thực tế.

- Hội đồng mở trường xét duyệt hồ sơ trong thời gian 23 ngày làm việc.

Bước 3: Hồ sơ sau khi xét duyệt:

a) Hồ sơ chưa đạt yêu cầu:

- Hồ sơ được hướng dẫn bổ sung hoặc có văn bản trả lời cho nhà đầu tư (trong 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng thẩm định).

b) Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ :

- Hồ sơ được trình Giám đốc Sở xem xét (03 ngày làm việc).

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Phòng Tổ chức Cán bộ làm tờ trình kèm 3 tập hồ sơ gửi Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập trường.

b. Thủ tục:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình hồ sơ cho Sở Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Sở Nội vụ tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập trường

b) Ủy ban nhân dân thành phố gửi văn bản xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập trường (Kèm hồ sơ).

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, thẩm định điều kiện thành lập trường và có văn bản thỏa thuận gửi Ủy ban nhân dân thành phố.

d) Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thành lập trường sau khi nhận văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy giới thiệu cho trường khắc con dấu tại PC 13 Công an thành phố.

- Đăng ký mã số trường tại Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trường làm thủ tục công nhận Hội đồng quản trị (Chủ tịch và các ủy viên).

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm thủ tục đề nghị công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng làm văn bản đề nghị khắc dấu nổi.

- Sở Giáo dục và Đào tạo gửi công văn cho UBND và PC 13 Công an thành phố về khắc dấu nổi.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt kế hoạch, quy mô tuyển sinh, ngành nghề đào tạo và cho phép tuyển sinh.

g) Trường đăng ký mã số thuế.

Ghi chú:

1. Các thủ tục này được hoàn thành chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Trong trường hợp không đủ điều kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo lý do và hướng dẫn bổ sung các điều kiện cần thiết theo quy định.

3. Sau 1 năm kể từ ngày có quyết định thành lập, nếu trường không hoạt động sẽ bị thu hồi Quyết định thành lập trường.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”