Có được thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng hay không

co-duoc-thua-ke-quyen-su-dung-dat-nong-nghiep-nhan-chuyen-nhuong-hay-khongÔng A có duy nhất một cậu con trai, vợ của ông A đã mất. Ông A đã ký hợp đồng với ông B nhận chuyển nhượng quyển sử dụng đất nông nghiệp từ ông B. Khi đang tiến hành thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất,

ông A đã hoàn thành các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã nộp lệ phí trước bạ, chỉ còn chờ nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất thì ông A mất. Vậy, con trai ông A có được thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp mà ông A đã nhận chuyển nhượng hay không và phải thực hiện thủ tục như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn văn phòng luật sư giỏi, uy tín đã tư vấn luật giúp tôi!

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật tốt nhất như sau:

Theo quy định tại Điều 734 Bộ luật dân sự năm 2005, “Cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại Phần thứ tư của Bộ luật này và pháp luật về đất đai. “.

Vì vậy, nếu hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất giữa ông A và ông B là hợp pháp và tuân theo các thủ tục do pháp luật quy định, ông A sẽ được để thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Tuy nhiên, ông A mất trước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, cần áp dụng quy định tại Điều 12 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Theo đó, trường hợp người đứng tên nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện để hủy Giấy chứng nhận đã ký, thông báo cho người được thừa kế bổ sung hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19-10-2009 để được cấp Giấy chứng nhận. Giấy tờ mà người nhận thừa kế nộp bổ sung là: di chúc; biên bản phân chia thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kê quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là ngưòi duy nhất.

 

Hãy nhấc máy gọi 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất. Trí Tuệ Luật luôn có đội ngũ luật sư giỏi, luật sư uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, để được đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

 

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”