Trách nhiệm của cơ quan khi công chứng văn bản từ chối hưởng di sản thừa kế

trach-nhiem-cua-co-quan-khi-cong-chung-van-ban-tu-choi-huong-di-san-thua-keKhi yêu cầu công chứng, chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế, văn bản từ chối hưởng di sản thừa kế là bất động sản gắn liền với đất, quyển sử dụng đất thì trách nhiệm của Cơ quan công chứng, chứng thực, người yêu cầu công chứng, chứng thực,

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn văn phòng luật sư giỏi, uy tín đã tư vấn luật giúp tôi!

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật tốt nhất như sau:

Khi yêu cầu công chứng, chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế, văn bản từ chối hưởng di sản thừa kế, trách nhiệm của người yêu cầu công chứng, chứng thực, Cơ quan công chứng, chứng thực, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được xác định như sau:

Các bên xác lập văn bản về bất động sản phải chịu trách nhiệm về: tính hợp pháp của các giấy tờ do mình xuất trình và bảo đảm các nguyên tắc xác lập văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự.

Khi thực hiện công chứng, chứng thực thì Công chứng viên, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm về:

–   Thời điểm, địa điểm công chứng, chứng thực;

–   Năng lực hành vi dân sự của các bên giao kết hợp đồng hoặc xác lập văn bản về bất động sản tại thời điểm công chứng, chứng thực;

–   Nội dung thoả thuận của các bên giao kết hợp đồng hoặc nội dung văn bản về bất động sản không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

–   Chữ ký của các bên giao kết hợp đồng hoặc xác lập văn bản về bất động sản.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) có trách nhiệm cung cấp dịch vụ thông tin về đất đai theo yêu cầu của Công chứng viên, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Trưởng Ban quản lý.