Thủ tục yêu cầu công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

thu-tuc-yeu-cau-cong-chung-van-ban-phan-chia-di-san-thua-ke-la-quyen-su-dung-datThủ tục yêu cầu công chứng, chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế, văn bản từ chối hưởng di sản thừa kế là bất động sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn văn phòng luật sư giỏi, uy tín đã tư vấn luật giúp tôi!

 

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật tốt nhất như sau:

Đối với thủ tục công chứng tại Cơ quan công chứng, người yêu cầu công chứng nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu công chứng và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; Phòng Công chứng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng.

– Trường hợp người có bất động sản không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất nhưng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Lụật đất đai năm 2013 hoặc có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất mà hiện trạng sử dụng đất biến động so với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Phòng Công chứng phải gửi Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất để yêu cầu cung cấp thông tin vể thửa đất.

Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất có dấu hiệu đã bị sửa chữa hoặc giả mạo, nếu thấy cần thiết thì Phòng Công chứng gửi Phiếu yêu cầu đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để yêu cầu cung cấp thông tin vể thửa đất. Thời gian cung cấp thông tin về thửa đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không tính vào thời hạn công chứng.

– Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng hợp lệ thì Phòng Công chứng ghi vào sổ công chứng hợp đồng, giao dịch và thực hiện công chứng. Trường hợp không công chứng được trong ngày nhận hồ sơ thì Phòng Công chứng ghi vào sổ công chứng hợp đồng, giao dịch, viết Phiếu hẹn trao cho người yêu cầu công chứng.

– Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc khi giải quyết yêu Cầu công chứng mà phát hiện người có bất động sản không đủ điều kiện thực hiện quyền của người có bất động sản theo quy định của pháp luật thì Phòng Công chứng trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu công chứng.

– Trường hợp cống chứng văn bản phân chia tài sản thừa kế, văn bản nhận tài sản thừa kế thì thòi hạn niêm yết 30 ngày đối với việc phân chia tài sản thừa kế, nhận tài sản thừa kế không tính vào thòi hạn công chứng. ,

– Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản vể bất động sản cụ thể như sau:

+ Trong ngày nhận hồ sơ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là hộ gia đình, cá nhân; nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hợp đồng, văn bản về bâ’t động sản trong trường hợp là tô chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ở Việt Nam.

 

Hãy nhấc máy gọi 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất. Trí Tuệ Luật luôn có đội ngũ luật sư giỏi, luật sư uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, để được đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

 

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”