Làm thế nào để chấm dứt hợp đồng do người chưa đủ 18 tuổi ký kết

lam-the-nao-de-cham-dut-hop-dong-do-nguoi-chua-du-18-tuoi-ky-ketLê Nam Hòa năm nay mới 17 tuổi nhưng rất thích kinh doanh, Hòa đã ký hợp đồng bán hàng đa cấp với công ty Phương Đông. Do thấy việc kinh doanh không như ý muốn nên Hòa muốn chấm dứt hợp đồng , vậy Hòa phải làm gì để chấm dứt hợp đồng?

 

Tôi xin chân thành cảm ơn văn phòng luật sư giỏi, uy tín đã tư vấn luật giúp tôi!

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật tốt nhất như sau:

Theo Điều 20 Bộ luật dân sự 2005:

“1. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Như vậy chúng tôi xin chia làm hai trường hợp như sau:

– Trường hợp 1: Hòa đủ điều kiện tự xác lập, thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, Hòa muốn chấm dứt hợp đồng thì có thể dùng các phương án sau:

Thứ nhất, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với công ty Phương Đông theo Khoản 2 Điều 424 Bộ luật dân sự 2005

Thứ hai, hủy bỏ hợp đồng theo điều 425 Bộ luật dân sự 2005:

“1. Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền.

4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị hủy bỏ phải bồi thường thiệt hại.”

Thứ ba, đơn phương chấm dứt hợp đồng theo điều 426 Bộ luật dân sự 2005: “1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán.

4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị đơn phương chấm dứt phải bồi thường thiệt hại.”

– Trường hợp 2: Hòa chưa đủ điều kiện tự xác lập, thực hiện hợp đồng thì có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu theo điều 130 Bộ luật dân sự 2005:

“Khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Toà án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ xác lập, thực hiện.”

Như vậy Hòa có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu.

 

Hãy nhấc máy gọi 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất. Trí Tuệ Luật luôn có đội ngũ luật sư giỏi, luật sư uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, để được đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

 

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”