Đã chia tài sản chung có được hưởng thừa kế không

da-chia-tai-san-chung-co-duoc-huong-thua-ke-khongDo có mâu thuẫn chuyện vợ chồng nên em và chồng đã thực hiện chia tài sản chung của vợ chồng nhưng chúng em chưa ly hôn. Đột nhiên chồng em ốm nặng rồi qua đời mà không để lại di chúc. Như vậy thì em có được hưởng di sản của chồng em nữa không?

 

Tôi xin chân thành cảm ơn văn phòng luật sư giỏi, uy tín đã tư vấn luật giúp tôi!

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật tốt nhất như sau:

Về câu hỏi của bạn liên quan đến việc chia tài sản chung có được hưởng thừa kế không? Chúng tôi trả lời như sau:

Thứ nhất: Chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Pháp luật cho phép vợ chồng được chia tài sản chung trong thời ký hôn nhân và được quy định tại Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Khi anh chị thực hiện việc chia tài sản chung thì thỏa thuận đó sẽ tách riêng phần tài sản chung vợ chông có trong hôn nhân, mỗi người sẽ có phần tài sản riêng của mình theo thỏa thuận đó. Số tài sản mà chồng chị nhận sau khi chia là tài sản riêng của anh, khi anh mất, số tài sản đó sẽ coi là di sản.

Thứ hai: Chị vẫn được chia di sản thừa kế dù đã thực hiện chia tài sản chung vợ chồng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 680 Bộ luật dân sự 2005: “Trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.”

Theo quy định trên, dù anh chị đã chia tài sản chung, nhưng do giữa anh chị vẫn tồn tại quan hệ vợ chồng hợp pháp thì khi anh mất, chị vẫn được hưởng di sản do anh để lại.

 

Hãy nhấc máy gọi 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất. Trí Tuệ Luật luôn có đội ngũ luật sư giỏi, luật sư uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, để được đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

 

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”