Thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện

giai-the-chi-nhanhTôi muốn làm thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện của công ty tôi, nhưng tôi không biết thủ tục như thế nào?

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật như sau:

Để thực hiện chấm dứt hoạt động Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty TNHH, đề nghị Anh vui lòng lập hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 

1. Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần, của tất cả thành viên hợp danh đối với Công ty Hợp danh về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh doanh nghiệp.

2. Quyết định của Chủ sở hữu đối với Doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên hoặc Chủ sở hữu Công ty, của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với Công ty Hợp danh về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh doanh nghiệp (quyết định phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp).

3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ do Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng).

4. Xác nhận của Ngân hàng nơi Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh doanh nghiệp mở tài khoản (trường hợp Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh của Doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

5. Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh.

6. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế Hà Nội (hoặc Công văn của Cục thuế Hà Nội xác nhận Chi nhánh của Doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).

7. Thông báo của doanh nghiệp về việc đã hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 6 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).

8. Giấy Chứng nhận của Công an TP Hà Nội về việc Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của Công an thành phố Hà Nội xác nhận Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh của Doanh nghiệp chưa làm thủ tục cấp con dấu).

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật