Tranh chấp Hợp đồng thương mại quốc tế, ai giải quyết

tranh-chap-hop-dong-thuong-mai-quoc-te-ai-giai-quyetCông ty chúng tôi dự định xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ ký kết hợp đồng thương mại với đối tác nước ngoài.

Nay tôi muốn hỏi, nếu không may xảy ra tranh chấp với đối tác nước ngoài, chúng tôi sẽ khởi kiện họ ở đâu, và theo luật nước nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn văn phòng luật sư giỏi, uy tín đã tư vấn luật giúp tôi!

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật tốt nhất như sau:

Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng, trước hết phải căn cứ vào điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng, theo đó, trong hợp đồng công ty bạn cần ghi rõ nội dung thoả thuận luật áp dụng và nơi giải quyết tranh chấp. Nếu thoả thuận cơ quan giải quyết tranh chấp là trọng tài thương mại, thì chú ý ghi rõ đúng tên, địa chỉ của trung tâm đó. Trong trường hợp, trong hợp đồng không có điều khoản này hoặc điều khoản này vô hiệu, bạn có thể khởi kiện đối tác tại toà án có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước nơi đối tác có trụ sở. Toà án Việt Nam sẽ áp dụng luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế theo nguyên tắc quy định tại điều 5 Luật Thương mại

Điều 5. Áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán thương mại quốc tế

1. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế hoặc có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

2. Các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài được thoả thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế nếu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.