Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất có quyền thế chấp không

to-chuc-kinh-te-duoc-nha-nuoc-cho-thue-dat-co-quyen-the-chap-khongDoanh nghiệp tư nhân Bình An được Nhà nước cho thuê một mảnh đất 2 hecta. Vậy doanh nghiệp này muốn thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với mảnh đất thuê tại các tổ chức không phải là Tổ chức tín dụng được không?

 

Tôi xin chân thành cảm ơn văn phòng luật sư giỏi, uy tín đã tư vấn luật giúp tôi!

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn pháp luật tốt nhất như sau:

Điểm d Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định:

“2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam”.

Theo quy định trên, tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất chỉ được phép thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 thì: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân”.

Như vậy, tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất không được phép thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và các tổ chức là tổ chức tín dụng nhưng không được phép hoạt động tại Việt Nam. Do đó, Doanh nghiệp tư nhân Bình An không được thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với mảnh đất thuê tại các tổ chức không phải là Tổ chức tín dụng.

 

Hãy nhấc máy gọi 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất. Trí Tuệ Luật luôn có đội ngũ luật sư giỏi, luật sư uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, để được đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

 

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”