Đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

khai-sinh-cho-be Đối tượng giải quyết trẻ em sinh ra tại Việt Nam có:

 - Cha và mẹ là người nước ngoài, hiện đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp người mẹ cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh).

- Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Cha hoặc mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sử dụng hộ chiếu nước ngoài) còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Thành phần hồ sơ

 Hồ sơ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài lập thành 01 bộ, gồm những giấy tờ sau:

1. Giấy tờ phải nộp:

- Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp hoặc giấy tờ thay thế Giấy Chứng sinh (nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực).

- Giấy thỏa thuận của cha và mẹ đứa trẻ về việc chọn quốc tịch trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con. Giấy thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó (đã được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt).

2. Giấy tờ phải xuất trình:

- Bản sao kèm bản chính đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực các loại giấy tờ sau: Giấy Chứng nhận kết hôn của cha mẹ (nếu cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn); Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; Sổ Hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam).

- Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ nhân thân (trong trường hợp ủy quyền)

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết là 06 ngày làm việc.

Thông tin lưu ý

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con.

- Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp. Trường hợp không trực tiếp đi nộp thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

Biểu mẫu: Không quy định