Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch

(Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch)

Những trường hợp được cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch:

Sở Tư pháp thành phố thực hiện việc cấp bản sao giấy tờ hộ tịch cho công dân

có đăng ký hộ tịch tại thành phố, bao gồm những trường hợp sau đây:

1. Cấp bản sao khai sinh, khai tử, kết hôn từ năm 1953 trở về trước đăng

ký tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định.

2. Án trích lục của Tòa Hòa giải Sài Gòn từ năm 1947 đến năm 1975; Tòa Sơ

thẩm Sài Gòn, Tòa Sơ thẩm Gia Định từ năm 1950 đến năm 1975.

3. Cấp bản sao khai sinh, khai tử có yếu tố nước ngòai từ năm 1999 và kết

hôn từ năm 1989 đến nay đã đăng ký tại Sở Tư pháp thành phố.

4. Cấp bản sao khai sinh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước

đây đã đăng ký hộ tịch tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định mà sổ bộ hiện nay do Phòng

Tư pháp các quận, huyện tại thành phố quản lý.

Biểu mẫu:

Phiếu tích lục khai sinh

Phiếu tích lục chứng tử

Phiếu tích lục kết hôn

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật