Tư vấn thủ tục kết hôn với người nước ngoài

tv-thu-tuc-ket-hon-nguoi-nnTrí Tuệ Luật tư vấn và hướng dẫn bạn thủ tục nộp hồ sơ đăng kí kết hôn theo quy định tại Nghị định 24/2013 – NĐ – CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, như sau:

 

Hồ sơ đăng ký kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp, nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện, nếu đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện.

Hồ sơ kết hôn nước ngoài bao gồm

-Giấy đề nghị đăng ký kết hôn theo mẫu quy định;

-Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe, người kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác ảnh hưởng đến khả năng nhận thức;

-Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của hai bên đăng ký, tùy thuộc vào pháp luật của từng nước nên giấy tờ này có thể thể hiện dưới các hình thức khác nhau, có thể là xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (người Việt Nam), lời tuyên thệ ( với một số quốc gia )…

-Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

-Giấy tờ xác nhận việc cư trú tại Việt Nam của người đăng ký kết hôn, hộ khẩu đối với người Việt Nam, thẻ tạm trú, xác nhận tạm trú đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

-Tùy từng trường hợp có thể phát sinh các loại giấy tờ khác.

-Thời gian hoàn thành Hồ sơ : 45 ngày