Thành lập Công ty Cổ phần

von-nuoc-ngoaiThành lập Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Theo quy định tại Điều 77 Luật doanh nghiệp công ty cổ phần được định nghĩa như sau:

 

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

- Công ty có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật doanh nghiệp 2005

- Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Công ty tư vấn luật, Trí Tuệ Luật chuyên tư vấn thủ tục Thành lập công ty cổ phần, cung cấp hồ sơ xin Thành lập công ty cổ phần, đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin Thành lập công ty cổ phần.

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Tư vấn trước khi thành lập công ty cổ phần :

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;

- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

- Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

- Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

- Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thành lập công ty cổ phần cho khách hàng:

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Công ty tư vấn luật, Trí Tuệ Luật sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ Thành lập công ty cổ phần cho khách hàng, hồ sơ bao gồm:

- Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

- Soạn thảo Điều lệ công ty

- Soạn thảo danh sách sáng lập viên

- Giấy ủy quyền

- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên

- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông

- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

- Sổ đăng ký thành viên sáng lập

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục thành lập công ty cổ phần cho khách hàng, cụ thể:

- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ xin Thành lập công ty cổ phần cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT;

- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Thành lập công ty cổ phần tại sở KH-ĐT;

- Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;

- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”