Thủ tục phát hành trái phiếu đơn lẻ của công ty cổ phần

Thủ tục phát hành trái phiếu đơn lẻ của công ty cổ phần

Khi thực hiện phát hành trái phiếu theo hình thức đơn lẻ, công ty cổ phần hoàn toàn có thể tự chủ và thủ tục đơn giản hơn nhiều so với việc phát hành ra công chúng.

1. Điều kiện:

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 01 năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động;

- Có báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán;

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm liền kề năm phát hành phải có lãi;

- Có phương án phát hành trái phiếu được tổ chức cá nhân có thẩm quyền thông qua.

2. Thủ tục bao gồm:

- Thông qua phương án phát hành : sẽ do Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu là trái phiếu chuyển đổi; Hoặc sẽ do Hội đồng quản trị thông qua nếu là trái phiếu không chuyển đổi;

- Công bố thông tin về đợt phát hành:

+ Công bố thông tin về việc phát hành trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo Trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương;

+ Niêm yết công khai các thông tin về báo cáo tài chính năm trước năm phát hành được kiểm toán;

+ Phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua;

+ Kết quả xếp loại của tổ chức định mức tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có);

+ Và quyền lợi của người mua trái phiếu và cam kết của Công ty tại trụ sở của tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lí phát hành, tổ chức đấu thầu và các địa điểm phân phối trái phiếu.

- Tổ chức phát hành: Công ty được quyền lựa chọn phương thức phát hành (tự mình thực hiện hoặc thông qua các tổ chức như tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lí phát hành, đại lí thanh toán; tự lựa chọn nhà đầu tư hoặc thông qua phương thức đấu giá…

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”