Tư vấn Hợp nhất Doanh nghiệp

thanh-lap-van-phong1. Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp nhất Doanh nghiệp:

Các nội dung chúng tôi sẽ tư vấn:

- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất doanh nghiệp;

- Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;

- Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất;

- Tư vấn phương án sử dụng lao động;

 

- Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhất;

- Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;

- Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất;

- Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:

- Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty bị hợp nhất;

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

- Danh sách thành viên/cổ đông;

- Điều lệ công ty…;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

- Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Doanh nghiệp.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật