Dịch vụ tư vấn soạn thảo quy chế, nội quy

soan-thao-quy-che-noi-quyHiện nay, các quy định về đăng ký kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong nước phát huy mọi nguồn lực trong hoạt động kinh doanh. Đa số các doanh nghiệp sau khi được thành lập đã không chú ý, không xây dựng và thảo luận rõ ràng các nguyên tắc hoạt động, quản lý của nội bộ doanh nghiệp, dẫn đến trách nhiệm không rõ ràng, thất thoát tài sản, không thống nhất được về quan điểm và phương hướng hoạt động, và cuối cùng dẫn đến việc giải thể hoặc chia, tách Doanh nghiệp để hoạt động riêng biệt khiến cho quy mô và khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp đều giảm đáng kể.

 

Nội dung dịch vụ Tư vấn và Soạn thảo Quy chế - Nội quy bao gồm:

- Tư vấn và Soạn thảo Quy chế quản trị nội bộ cho bộ máy lãnh đạo Doanh nghiệp;

- Tư vấn và Soạn thảo Quy chế quản trị nhân sự: quy định về tuyển dụng lao động, đào tạo nhân sự;

- Tư vấn và Soạn thảo Quy chế tiền lương, tiền thưởng;

- Tư vấn và Soạn thảo Quy chế quản lý tài chính;

- - Tư vấn và Soạn thảo Quy chế quản lý hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp;

- Tư vấn và Soạn thảo Nội quy lao động, kỷ luật, khen thưởng của Doanh nghiệp;

- Tư vấn và Soạn thảo Quy chế về tổ chức quản lý và quan hệ điều hành khác.

Quy trình các bước thực hiện:

- Nhận các tài liệu, quy chế hiện có của Doanh nghiệp cùng toàn bộ hồ sơ liên quan;

- Khảo sát thực tế tại Doanh nghiệp;

- Xây dựng lộ trình sửa đổi các quy chế, kèm theo Báo phí đề xuất và Hợp đồng dịch vụ;

- Ký kết Hợp đồng dịch vụ và triển khai công việc;

Dự thảo lần 1 các quy chế, nội quy và gửi lãnh đạo doanh nghiệp góp ý;

- Tiếp nhận các góp ý và tổ chức cuộc họp với Doanh nghiệp để làm rõ các nội góp ý;

Dự thảo lần 2;

- Tiếp nhận góp ý lần 2;

- Hoàn thiện các quy chế và nội quy, gửi lãnh đạo Doanh nghiệp ban hành.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật