Tư vấn hợp đồng ủy thác đầu tư

hop-dong-uy-thach-dau-tuHợp đồng ủy thác đầu tư là thỏa thuận về việc ủy thác đầu tư, bao gồm những nội dung: mục tiêu và phạm vi đầu tư, nguyên tắc và chính sách đầu tư, quyền và nghĩa vụ các bên, các loại hình rủi ro liên quan đến việc đầu tư theo hợp đồng, giá trị vốn ủy thác đầu tư ...

 

Hợp đồng ủy thác đầu tư cần thỏa thuận và ghi nhận những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, phạm vi đầu tư, hạn chế đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và yêu cầu của nhà đầu tư.

2. Nguyên tắc, chính sách đầu tư và loại tài sản.

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên.

4. Thông báo về những thay đổi trong chính sách đầu tư; nghĩa vụ báo cáo, thông báo cho nhà đầu tư.

5. Các loại hình rủi ro liên quan đến việc đầu tư theo hợp đồng kể cả quy định về việc không bảo đảm giá trị vốn đầu tư ban đầu.

6. Các loại hình dịch vụ.

7. Quy định rõ vể những nghĩa vụ mà Công ty, nhân viên Công ty phải tuân thủ theo quy định của pháp luật trong khi thực hiện giao dịch cho Công ty, nhân viên Công ty, nhà đầu tư.

8. Giá trị của vốn uỷ thác đầu tư, thời hạn hợp đồng, phương thức xác định giá trị danh mục đầu tư.

9. Quy định rõ về việc uỷ quyền quyết định đầu tư cho tổ chức được ủy thác đầu tư và các hạn chế liên quan; cơ chế quyết định và phê duyệt quyết định đầu tư.

10. Chỉ số tham chiếu làm cơ sở đánh giá kết quả đầu tư theo từng Hợp đồng ủy thác đầu tư (nếu có); mức phí, phương pháp tính, phương thức thanh toán phí, thời hạn trả phí và các loại chi phí khách hàng phải chịu.

11. Quy định chi tiết về quản lý tiền và lưu ký, đăng ký sở hữu tài sản đầu tư và thanh toán các giao dịch của nhà đầu tư; quy định uỷ quyền cho tổ chức được ủy thác đầu tư ký kết hợp đồng lưu ký với nhà đầu tư.

12. Thủ tục thay đổi chuyên viên quản lý đầu tư và thông báo cho khách hàng.

13. Các quy định về bảo mật thông tin; về xử lý tranh chấp, vi phạm hợp đồng, đền bù tổn thất do vi phạm của các bên.

14. Thủ tục và quy trình về việc nhà đầu tư góp thêm tiền và tài sản hoặc rút tiền và tài sản.

15. Các cam kết của tổ chức được ủy thác đầu tư về việc tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.

16. Ngày ký kết hợp đồng.

17. Các điều kiện chấm dứt hợp đồng.

18. Cơ chế thanh lý, tất toán hợp đồng.

19. Các vấn đề khác liên quan.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật