Tư vấn hợp đồng vận chuyển hàng hóa

hop-dong-van-chuyen-hang-hoaHợp đồng vận chuyển hàng hóa là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đã định theo thoả thuận, còn bên thuê vận chuyển phải thanh toán cước phí vận chuyển. Hợp đồng vận chuyển có thể được lập thành văn bản hoặc bằng lời nói.

 

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa phải được soạn thảo, ký kết và thực hiện tuân thủ theo các quy định tai Bộ Luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác (tham khảo mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa).

Để tránh các tranh chấp có thể xảy ra, nội dung của hợp đồng vận chuyển hàng hóa cần thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ và các thông tin khác của các bên;

2. Thông tin về hàng hóa vận chuyển (tên, loại hàng, tính chất hàng hóa, đơn vị tính giá cước);

3. Địa điểm nhận hàng và giao hàng;

4. Điều khoản về phương tiện vận tải;

5. Điều khoản về giấy tờ cho việc vận tải hàng hóa;

6. Phương thức giao nhận hàng;

7. Trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa;

8. Giải quyết hao hụt hàng hóa;

9. Người áp tải hàng hóa (nếu cần);

10. Thanh toán cước phí vận tải;

11. Đăng ký bảo hiểm;

12. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu cần);

13. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

14. Giải quyết tranh chấp hợp đồng;

15. Các thỏa thuận khác (nếu cần);

16. Hiệu lực hợp đồng;

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật