Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ

hop-dong-chuyen-giao-cong-ngheHợp đồng chuyển giao công nghệ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc sửa đổi, gia hạn, huỷ bỏ hợp đồng chuyển giao phải được lập thành văn bản; đối với hợp đồng chuyển giao là đối tượng được bảo hộ sở hữu trí tuệ thì việc chuyển giao công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định về sở hữu trí tuệ

 

Khi ký kết Hợp đồng chuyển giao công nghệ cần thực hiện theo các quy định của Bộ luật dân sự và Luật chuyển giao công nghệ, văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan. Các điều khoản của Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải đảm bảo các tiêu chí sau:

a. Đối tượng chuyển giao: đặc điểm công nghệ, kết quả áp dụng công nghệ, căn cứ chuyển giao....

b. Chất lượng, nội dung công nghệ: tiêu chuẩn, tính năng...

c. Phạm vi và thời hạn chuyển giao

d. Giá chuyển giao và phương thức thanh toán

e. Phạm vi, mức độ giữ bí mật của các bên

g. Nghiệm thu kết quả chuyển giao công nghệ; Cải tiến công nghệ chuyển giao của bên nhận chuyển giao...

h. Vấn đề đào tạo nhân lực cho bên nhận chuyển giao công nghệ

k. Quyền và nghĩa vụ của các bên: chuyển giao và bên nhận chuyển giao.

i. Trách nhiệm bồi thường do vi phạm hợp đồng.

l. Luật điều chỉnh hợp đồng Hợp đồng, giải quyết tranh chấp Hợp đồng.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật