Tư vấn soạn thảo hợp đồng Kinh tế, thương mại

tu-van-hop-dong-kinh-te-thuong-maiKhái niệm về Hợp đồng kinh tế, thương mại: Là hợp đồng về trao đổi, mua bán hàng hóa và thực hiện những dịch vụ gắn với hoạt động thương mại đó. Trí Tuệ Luật cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại đảm bảo các nội dung:

 

Yêu cầu về nội dung của văn bản hợp đồng kinh tế: 7 nội dung

- Tên hàng hóa, dịch vụ.

Số lượng.

Qui cách, chất lượng.

Giá cả, phương thức thanh toán.

Địa điểm, thời gian giao hàng, thực hiện dịch vụ.

Trách nhiệm về vi phạm, các trường hợp miễn giảm trách nhiệm.

Giải quyết tranh chấp.

Hình thức của văn bản hợp đồng kinh tế: HĐ chính thức hoặc thể hiện qua chào hàng, chào dịch vụ và phản hồi bằng fax, telex, email v.v…

Chúng tôi cung cấp tư vấn soạn thảo, đàm phám hợp đồng kinh tế với các nội dung:

- Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp;

- Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;

- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng kinh tế;

- Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;

- Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng kinh tế;

- Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế theo yêu cầu của doanh nghiệp;

- Cung cấp các mẫu hợp đồng thông dụng và chi tiết.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật