Dịch vụ vay vốn ngân hàng lưu động

vay-von-luu-dongGiúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong suốt chu kỳ kinh doanh.

TríTuệ Luật có thể cho doanh nghiệp vay thấu chi hay giải ngân theo hạn mức để phù hợp với dòng tiền trong kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp cần trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với một trong các chuyên viên của chúng tôi, hoặc chúng tôi có thể sắp xếp đến gặp doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có yêu cầu. Với hoạt động cho vay vốn lưu động, bạn có thể:

 

Dịch vụ tín dụng thấu chi với các đặc điểm sau:

- Doanh nghiệp hoàn toàn linh hoạt lên kế hoạch rút vốn vay sao cho phù hợp với nhu cầu về dòng tiền;

- Chỉ trả lãi cho số tiền thực giải ngân;

- Không có yêu cầu hoàn trả định kỳ;

- Hoàn trả đơn giản bằng cách ghi có vào tài khoản đang giao dịch;

- Khoản vay được tái tục và sẽ được xét duyệt lại hàng năm.

Cho vay hạn mức (Fully Drawn Advance Facility - FDA) có các đặc điểm sau:

- Dịch vụ sử dụng bằng tiền Đồng và các ngoại tệ mạnh.Doanh nghiệp hoàn toàn linh hoạt lên kế hoạch cho việc rút vốn vay sao cho phù hợp với nhu cầu về dòng tiền;

- Có tất cả các thời hạn từ 1 đến 12 tháng;

- Chỉ cần trả lãi cho phần tiền mà doanh nghiệp thực sự sử dụng;

- Có thể hoàn trả hay tái tục vào ngày đáo hạn của khoản vay;

- Lãi suất cố định trong thời hạn của khoản vay.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ vay vốn ngân hàng nhanh nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật