Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

cap-visaĐối với người nước ngoài là chủ doanh nghiệp có góp vốn đầu tư:

Hồ sơ làm thẻ tạm trú bao gồm:

- Hộ chiếu bản gốc visa thương mại còn hạn.

- Ảnh 3*4cm 02 cái mới chụp nền trắng.

- Mẫu N7A do chúng tôi cung cấp.

- Mẫu N7B do chúng tôi cung cấp.

 

- Đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đã công chứng.

- Mẫu đăng kí chứng nhận con dấu công chứng.

Đối với người nước ngoài lao động được trả lương/ Đại diện của công ty nước ngoài :

Hồ sơ làm thẻ tạm trú bao gồm :

- Hộ chiếu bản gốc visa thương mại còn hạn.

- Ảnh 3*4cm 02 cái mới chụp nền trắng.

- Mẫu N7A do chúng tôi cung cấp

- Mẫu N7B do chúng tôi cung cấp.

- Đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đã công chứng.

- Mẫu đăng kí chứng nhận con dấu công chứng.

- Giấy phép lao động còn hạn > ít nhất 1 năm.

 

ĐVT: USD

 

CẤP MỚI

01 THÁNG 01 LẦN

7 Ngày làm việc

Y/C: Cung cấp hộ chiếu + Visa gốc+ Hồ sơ nếu cần

150

 

200

 

CẤP MỚI

03 THÁNG 01 LẦN

 

CẤP MỚI

03 THÁNG NHIỀU LẦN

250

 

150

 

GIA HẠN

01 THÁNG

 

GIA HẠN

03 THÁNG

200

 

THẺ TẠM TRÚ

01 NĂM

7 Ngày làm việc

+ Hộ chiếu bản gốc+ 02 hình 4X6+ Điền mẫu 7a (download),7b( download )+ Giấy phép lao động Hoặc có tên trong Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh

200

 

300

 

THẺ TẠM TRÚ

02 NĂM

 

THẺ TẠM TRÚ 03NĂM

  400

 

   

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật