Thủ Tục Cấp Hộ Chiếu

Hộ chiếu (passport) là một loại giấy tờ quan trọng do một chính phủ cấp cho công dân nước mình như một Giấy Phép Ðược Quyền Xuất Cảnh khỏi đất nước và Ðược Quyền Nhập Cảnh trở lại từ nước ngoài.

Hộ chiếu Việt Nam hiện nay có thể chia làm 03 loại:

1. Hộ chiếu Phổ Thông (Popular Passport): được cấp cho mọi công dân Việt nam, có hộ khẩu và Chứng minh nhân dân, có đầy đủ quyền công dân. Hộ chiếu có giá trị trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp, được quyền đến tất cả các nước. Người cầm hộ chiếu này khi nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế phải qua các lối đi thông thường và có thể được miễn visa nhập cảnh theo qui định của các nước đến. Người du học hoặc xuất cảnh định cư cũng sử dụng hộ chiếu phổ thông.

2. Hộ Chiếu Công Vụ (Official Passport): được cấp cho các quan chức chính phủ đi nước ngoài do công vụ của nhà nước. Hộ chiếu có giá trị trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp, được quyền đến tất cả các nước. Người cầm hộ chiếu này có quyền ưu tiên qua các cổng đặc biệt khi nhập cảnh và được ưu tiên miễn visa nhập cảnh theo qui định của nước đến.

3. Hộ Chiếu Ngoại Giao (Diplomatic Passport): được cấp cho các quan chức ngoại giao của chính phủ đi nước ngoài công tác. Hộ chiếu có giá trị trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp, được quyền đến tất cả các nước. Người cầm hộ chiếu này có quyền ưu tiên qua các cổng ưu tiên đặc biệt khi nhập cảnh và được ưu tiên miễn visa nhập cảnh theo qui định của nước đến.

I. Hồ sơ gồm : (1 bộ)

A. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu

- Tờ khai theo mẫu quy định (bản chính).

- Ảnh 4 x 6cm mới chụp (04 tấm)

- Giấy chứng minh nhân dân (bản chính, dùng để đối chiếu).

B. Hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu

- Tờ khai theo mẫu quy định (bản chính)

- Ảnh 4 x 6cm mới chụp (04 tấm)

- Trường hợp mất hộ chiếu thì nộp giấy trình báo mất hộ chiếu (bản chính).

- Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng hoặc hộ chiếu còn thời hạn dưới 30 ngày thì nộp lại hộ chiếu đó (bản chính).

- Trường hợp tách hộ chiếu trẻ em trong hộ chiếu của cha hoặc mẹ thì nộp hộ chiếu, 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của cha hoặc mẹ để cấp lại hộ chiếu; nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của trẻ em để cấp riêng hộ chiếu (bản chính).

C. Hồ sơ đề nghị sửa đổi hộ chiếu

- Tờ khai theo mẫu quy định (bản chính).

- Ảnh 4 x 6cm mới chụp (04 tấm)

- Trường hợp đề nghị điều chỉnh hộ chiếu thì nộp 01 tờ khai, kèm bản sao giấy CMND hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó.

- Trường hợp bổ sung trẻ em vào hộ chiếu của cha mẹ thì nộp 04 ảnh cỡ 3 x 4 cm của trẻ em. Hộ chiếu đề nghị sửa đổi còn thời hạn ít nhất 01 năm.

D. Hồ sơ xin cấp đổi hộ chiếu.

- Tờ khai theo mẫu quy định (bản chính)

- Ảnh 4 x 6cm mới chụp (04 tấm)

- Hộ chiếu cũ (bản chính)

II. Cơ quan nhận hồ sơ:

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Danh mục hồ sơ:

a. Đối với người là cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước:

- 01 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (có xác nhận thủ trưởng).

- Văn bản cử đi nước ngoài về việc công hoặc cho phép đi nước ngoài về việc riêng của người có thẩm quyền.

b. Đối với nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài:

- 01 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (có xác nhận phường).

- Văn bản cử đi nước ngoài về việc công hoặc cho phép đi nước ngoài về việc riêng của Thủ trưởng doanh nghiệp.

c. Đối với những người không thuộc điểm a và b nêu trên, hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gồm:

- 02 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (có xác nhận phường)

- 3 tấm ảnh 4x6, mặt nhìn thẳng, đầu để trần (có xác nhận, giáp lai phường)

Thời gian giải quyết :

- 05 ngày làm việc đối với các trường hợp nêu tại điểm a và b

- 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp hộ chiếu cho người đi nước ngoài định cư

- 15 ngày làm việc đối với các trường hợp khác.

Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật ”